Herders van Israël

Hieronder staan oefenbestanden. Meer volgen binnenkort.

Eli en Hanna. Klik hier

 

HERDERS VAN ISRAËL

Bekijk hier de promo-folder of ga naar de website van Proza Musica om te bestellen.

Zo de HEERE wil zal er voor het einde van dit jaar een nieuwe kinderliedbundel verschijnen, met mooie, Schriftuurlijk verantwoorde liederen. De teksten zijn geschreven door Jannette Koelewijn en de muziek door Koos Tillema . Een korte toelichitng:

Wat is er nou mooier dan dat de HEERE lof wordt toebereid uit de mond van kinderen? Vanuit die gedachte begonnen we aan het werk voor deze liedbundel.

Herders van Israël is een liedbundel, bedoeld voor kinderen van ca. 9 t/m12 jaar.

De liederen kunnen gebruikt worden als ondersteuning bij een bijbelvertelling, maar zijn ook heel geschikt voor kinderkoren.

De bundel bevat 26 liedjes over de Richteren- en Koningentijd. Een bewuste keuze, omdat we denken dat die geschiedenissen best eens wat vaker bezongen zouden mogen worden met onze opgroeiende kinderen. Hoewel in alle liedjes een richter of koning, oftewel een ‘herder’ van Israël, centraal lijkt te staan, vinden we het belangrijk dat vooral de Naam van de hemelse Herder erboven schittert en dat Zíjn daden erin worden bejubeld.

De indeling is als volgt: de bundel begint met een inleidend lied op de Richterentijd (Herinnering), vervolgens 12 liederen over richters, 12 liederen over koningen, en het eindigt met een loflied op de grote Koning, waarop steeds gewacht en gewezen is: Davids grote Zoon.

We hebben gekozen voor duidelijke teksten, die eenvoudig dichtbij de Bijbelse boodschap blijven. Moeilijke onderwerpen, zoals zonde en straf, konden en wilden we niet uit de weg gaan. Maar met kracht en vrolijkheid mogen ook Bijbelse lofliederen gezongen worden, zoals Psalm 18 en het lied van Barak en Debora.

Belangrijk vonden we ook dat de muziek heel afwisselend is en qua stijl toegespitst op de tekst. We hebben aan verschillende liedsoorten gewerkt: liederen met refrein, in beurtzang, als canon, en zo meer.

Voor wat betreft de begeleiding is gekozen voor piano of orgel.

Het is onze hoop en bede dat deze bundel velen, jong en oud, tot een zegen mag zijn.

Najaar 2017

Jannette Koelewijn en Koos Tillema